Norske Homeopaters Landsforening

«Fabelaktig. Vi kommer helt sikkert tilbake og anbefaler dere gjerne til andre!» – Daglig leder i Norske Homeopaters Landsforening, Lone Pedersen.

Deltakerne på todagers kurset, 26.-27. april, kom med positive tilbakemeldinger for både lokaler og måltidene, og beskriver opplevelsen som svært god.
Den sveitsiske barnelegen og homeopaten Dr. Heiner Frei foreleste om banebrytende analysemetode, og skrøt over hvor godt arrangementet var organisert og fungerte.

«Han vet hva han snakker om siden, han kommer fra Sveits og foreleser verden rundt,» sier Tore Fosso, styreleder Norske Homeopaters Landsforbund.

Forespørsel